מצילים ללא גבולות

טיפול בעזרת בעלי חיים וחווה טיפולית

 

לתאום מפגשים: 
אסתר 055-6688957