FacebookTwitterYoutubeLinkedin
ניידת הסימולציה לטיפול נמרץ הראשונה מסוגה בעולם שנבנתה על ידי הארגון נחנכה, מטרת הניידת לבצע תרגילי סימולציה רפואת חירום בשטח ובמקום בו מתרחשים האירועים בהדמיה הכי קרובה לאירועים של ממש, בניידת בובות סימולציה רובוטיות מהמתקדמות בעולם, מערכת צילום משוכללת כולל מהאוויר, שידור התרגילים והסימולציה בשידור ישיר, הקלטה מ6 זוויות שונות להפקת לקחים, וציוד רפואי לטיפול נמרץ מתקדם, הניידת תשמש את מתנדבי הארגון ויחידות הרפואה של צה״ל באיו״ש. באירוע נכחו ראשי הארגון, וקרפ״א איו״ש היוצא והנכנס, קצין הגמר, ויחידות רפואה של צה״ל באיו״ש
 
FacebookTwitterYoutubeLinkedin