FacebookTwitterYoutubeLinkedin
21/11/16 התקיים יום עיון בבית חולים רמבם ל-10 יחידות החילוץ הישראליות דוקטור אריק שכטר מנהל משלחות של ניצלים ללא גבולות באירוע אסון הוזמן לתת הרצאה בנושא התארגנות ופעילות נכונה ‏באירועי חירום ואסונות טבע רב ממדיים
 
FacebookTwitterYoutubeLinkedin