FacebookTwitterYoutubeLinkedin
גם הצבא המקומי מביא לחפק של מצילים ללא גבולות פצועים שהוא אוסף בשטח כך היה המקרה עם הילד ארדי בן השמונה שהובא למקום במשאית צבאית, דר שמעוני מאבחן אצלו שברים בשני רגליו כשאחד מהם שבר פתוח והוא מורה על הצורך בטיפול בבית החולים אמו של הילד מסבירה שהיא הייתה שם אך אין כניסה למקום בגלל העומס העצום, ראש המשלחת מבקש מרופאה פיליפינית שהצטרפה לחפק הישראלי להתלוות אליו לבית החולים על מנת לדאוג שיכניסו אותו לטיפול רפואי בבית החולים היא אומרת לחייל הסוגר על השערים שהישראלים שלחו אותו אחרי למעלה מ10000 ק "מ שהם עשו כדי לעזור לעם הפיליפיני החייל מכניס אותה והרופא אומר לה : תגידי לישראלים שאנחנו מודים להם ונטפל בו היטב, חייו ניצלו בזכות העקשנות והאמונה העמוקה בערך החיים וזה המניע של הארגון : כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא
מעל 1500 נפגעים טופלו על ידי מצילים ללא גבולות ( ובעזרת חמישה רופאים מקומיים שהצטרפו לחפק הרפואי ) וכ 700 חיסוני טטנוס ניתנו ומצרכי מזון ומים חולקו ללמעלה מ 60 משפחות
 

בעולם

עזור לנו לעזור להם!!

טייפון קשה מכה בפיליפינים 2013 
הדיווחים מדברים על חורבן אמיתי ומצילים ללא גבולות יוצא לפעולה ולמרות קשיי ההגעה למקום בגלל חסימות כבישים על ידי עמודי תאורה או עצים שנפלו על הכביש הקבוצה מתמקמת בכפר ליד העיר טקלובן לחלוקת מצרכי מזון לאנשים שלא אכלו כבר שלושה ימים ובלילה מקימים חפק בתוך המשאית לטיפול רפואי

התנאים קשים ללא קורת גג יבשה וללא מיטות עוברים החברים לילות בשינה ברכב ועל דלתות שבורות ובבוקר השכם מתמקמים בבית ספר שהפך לבית פליטים המוני שם פוגשים פצועים רבים ששלושה ימים סובלים מפציעותיהם ללא טיפול תינוקות עם זיהומים ודיזינטריה ומבוגרים עם פצעים פתוחים כוויות ושברים, בגמר הטיפול של היום והלילה הראשונים מתייצבית הקבוצה אצל אחראי הרפואת חרום מטעם הממשל ד"ר אופיניון שמבקש מהם לשבת עם הארגונים האחרים עד שיסדירו את העניינים.
אחראי הקבוצה מסביר לדר אופיניון שהם כבר מאתמול בשטח וטיפלו במאות פצועים וידוע לו על עוד מקומות בהם יש צורך ולכן אין הוא יכול לשבת ללא מעש דר אופיניון אומר לו : אני מבין שאתם באמת רוצים בכל מחיר לטפל אז בבקשה ממכם תתמקמו בבנין הסמוך לעירייה ואני אפנה אליכם פצועים מהעיר, תוך שעה התור גודל לעשרות אנשים והקול יוצא בעיר שהישראלים הקימו חפק רפואי וכל הגורמים מפנים פצועים למשלחת הישראלית
 
FacebookTwitterYoutubeLinkedin