FacebookTwitterYoutubeLinkedin
בארץ          
 

בארץ

סיכום פעילות בדרום לאחר מבצע צוק איתן בהשתתפות מר אלון דוידי ראש העיר שדרות
פעילות הארגון במהלך צוק איתן
מידי יום התקיימה פעילות מלאה במקלטים שבאחזקתינו כך שהילדים נשארו במקום מוגן והשתתפו בחוויות חינוכיות ומהנות כגון: טיפול  בעזרת בעלי חיים לילדים שסובלים מחרדות, קוסם, יצירה, ארוחות חמות והרבה הנאה 
וכן חולקו מאות סלי מזון לקשישים שלא יכלו לצאת מביתם ולהחשף למצב הבטחוני ולאעקת פתע
flickr, flickr, social
flickr, flickr, social
flickr, flickr, social
לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסטלחץ כאן לעריכת טקסט
 
FacebookTwitterYoutubeLinkedin